Uporaba vsebin z licencami Creative Commons
Pri pisanju diplomskih del, seminarskih nalog, pri pripravi predstavitev, spletnih vsebin, video vsebin ipd., se velikokrat znajdemo pred težavo, ko želimo uporabiti, sliko, video, del videa, glasbo..., a za uporabo nimamo pravic. Če želimo spoštovati avtorsko pravo, brez dovoljenja vsebin ne smemo uporabiti. Možna rešitev je uporaba vsebin z licencami Creative Commons.

V vodiču boste izvedeli:

Kaj je Creative Commons? Katero sliko/glasbo/video lahko uporabim in kako? Za kakšne namene jih lahko uporabim?
Infografika
Kontakt
Urednik vsebine:
Borut Kirar
Zakaj CC?
​Tudi vi lahko svoje fotografije, internetne strani, videe, zvočne posnetke itn. označite z licencami CC.
 • Če svoje vsebine označite s CC licenco drugim poveste, da lahko te vsebine uporabijo in pod kakšnimi pogoji. 
 • CC licence omogočajo lažji prenos in širjenje znanja.
 • Vsebine označene s CC licencami so sirše dostopne in bolj vidne, kar izboljša prepoznavnost avtorja.
Avtorsko pravo v SLO
Kaj je Creative Commons?

Creative Commons avtorjem/ustvarjalcem ponuja zelo enostavna in prosto dostopna orodja, s katerimi lahko svoja dela ponudijo javnosti tako, da jih zaznamujejo s svoboščinami, v skladu s katerimi želijo, da dela svobodneje krožijo med uporabniki, vendar tako, da na njih vseeno zadržijo vse tiste pravice po avtorskem pravu, za katere menijo, da jih na delih morajo zadržati. Avtorji različnih vsebin vedno pogosteje ne želijo, da bi bile njihove vsebine zaščitene v polni meri, kot jo samodejno ponuja avtorskopravna zaščita Copyright.

Vsebine z licencami CC so javnosti ponujene brezplačno, večinoma le v zameno za navedbo avtorstva in uporabo v skladu z željami avtorja.

Kako prepoznamo vsebine pod licencami CC? Po šestih različnih ikonah, ki so opisane spodaj v povzetku licenc.

Vir: www.creativecommons.si

Povzetek CC licenc v slovenščini
Iskalno orodje CC vsebin

Iskalna zahteva:

uporaba za komercialne namene;
dovoljene prilagoditve in predelave.


Iskanje po:
 
Javna domena
Javna domena je bogastvo informacij, do katerih je mogoče dostopati in jih uporabljati brez ovir, povezanih z avtorskopravnim varstvom, bodisi zato, ker avtorskopravno niso varovane, ali pa so se imetniki pravic sami odločili te ovire odstraniti.

Vir: Manifest o javni domeni
Problem
Dajanje del v javno domeno preden potečejo avtorske pravice (70 let po avtorjevi smrti), je v večini pravnih ureditev precej težko. Avtorsko pravna zakonodaja skoraj v nobeni državi ni urejena tako, da bi odpoved avtorskim pravicam v celoti uredila na preprost način. Mnoge svetovne avtorskopravne zakonodaje celo prepovedujejo prenos avtorske pravice v celoti, še posebej ni dovoljen prenos moralne avtorske pravice, tudi če avtor to želi.
Rešitev
Creative Commons ponuja licenco CC0, s katero se avtorji lahko odrečejo avtorskim in sorodnim pravicam nad svojimi deli v največji možni meri, glede na veljavno zakonodajo.
Nobeno orodje, niti CC0, ne omogoča popolne odpovedi vsem pravicam iz naslova avtorstva v vseh pravnih sistemih, vendar CC0 ponuja najboljšo alternativo dajanju avtorskih del v javno domeno.

Ikona CC0:


 
Kontaktna oseba
Picture: Borut Kirar

Borut Kirar
SubjectsPlus Admin
Tel: 01 5805-162

Wikimedia Commons


Wikimedia Commons
je repozitorij medijskih datotek. Pri vsaki datoteki se nahaja informacija o vrsti licence. Večinoma so to CC licence ali javna domena.
Europeana
Europeana

Europeana ponuja dostop do različnih vrst vsebin in virov iz evropskih galerij, knjižnic, muzejev in arhivov. Med drugim vsebuje slike (fotografije, risbe, zemljevidi, slike muzejskih eksponatov), besedila (knjige, časopisi, pisma, dnevniki, arhivski dokumenti), zvoke (glasba, govorjena besedila), video posnetke (filmi, filmske novice, TV oddaje).
 
Jamendo
Jamendo ponuja zbirko glasbe pod različnimi Creative Commons licencami.
Pixabay


Pixabay ponuja veliko zbirko prostodostopnih kakovostnih slik.
 
ccMixter

ccMixter nudi zbirko glasbe in zvokov pod različnimi Creative Commons licencami.
 
YouTube

Youtube med drugim ponuja tudi video posnetke z licenco Creative commons.Na seznamu zadetkov je za prikaz teh posnetkov potrebno levo zgoraj izbrati "Filtri" in nato "Creative commons". Vsi CC posnetki na Youtube so vrste CC BY. 
Open Clip Art Library


Open Clip Art Library nudi zbirko slikovnih izrezkov, ki so v javni domeni.
Internet Archive


Internet archive ponuja dostop do raznovrstnega gradiva (knjige, filmi, programska oprema...). Cilj portala je zagotavljanje trajnega dostopa do digitalnih vsebin, tudi po tem, ko na svojih izvornih lokacijah niso več na voljo.
Flickr

V storitvi Flickr je na voljo slikovno gradivo. Na seznamu zadetkov pri "License" izberete "Creative Commons" za prikaz slik s CC licenco.
 
Googlova iskalna orodja

Po Googlu je v naprednem iskanju mogoče iskati vsebine, ki so označene z licencami, ki omogočajo ponovno uporabbo za različne namene. Na dnu obrazca naprednega iskanja je potrebno iz spustnega seznama "Pravice za uporabo" izbrati ustrezno licenco.
Običajno napredno iskanje 
Napredno iskanje slik
Seznam virov po vrsti vira
Informacijski viri

Prosto dostopne vsebine različnih vrst (slike, zvok, video...)

Europeana Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Europeana ponuja dostop do različnih vrst vsebin in virov iz evropskih galerij, knjižnic, muzejev in arhivov. Med drugim vsebuje slike (fotografije, risbe, zemljevidi, slike muzejskih eksponatov), besedila (knjige, časopisi, pisma, dnevniki, arhivski dokumenti), zvoke (glasba, govorjena besedila), video posnetke (filmi, filmske novice, TV oddaje).
Googlova iskalna orodja Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Po Googlu je v naprednem iskanju mogoče iskati vsebine, ki so označene z licencami, ki omogočajo ponovno uporabbo za različne namene. Na dnu obrazca naprednega iskanja je potrebno iz spustnega seznama "Pravice za uporabo" izbrati ustrezno licenco.
note: Splošno napredno iskanje
Internet archive Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Internet archive ponuja dostop do raznovrstnega gradiva (knjige, filmi, programska oprema,...). Cilj portala je zagotavljanje trajnega dostopa do digitalnih vsebin, tudi po tem, ko na svojih izvornih lokacijah niso več na voljo.
Wikimedia Commons Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Wikimedia Commons je repozitorij medijskih datotek. Pri vsaki datoteki se nahaja informacija o vrsti licence. Večinoma so to CC licence ali javna domena.

Prosto dostopne video vsebine

EngageMedia Resource contains video
Zbirka vodeoposnetkov s področja družbene pravičnosti in okoljevarstva. Posnetki se fokusirajo na Azijo in Pacifik.
Vimeo Resource contains video
Na seznamu zadetkov na vašo ključno besedo v levem stolpcu spodaj izberete "+ More Filters", nato pod "License" izberete želeno Creative Commons licenco.
Youtube Resource contains video
Youtube med drugim ponuja tudi video posnetke z licenco Creative commons.Na seznamu zadetkov je za prikaz teh posnetkov potrebno levo zgoraj izbrati "Filtri" in nato "Creative commons". Vsi CC posnetki na Youtube so vrste CC BY.

Prosto dostopne slikovne vsebine

Flickr Resource contains images
V storitvi Flickr je na voljo slikovno gradivo. Na seznamu zadetkov pri "License" izberete "Creative Commons" za prikaz slik s CC licenco.
Google napredno iskanje slik Resource contains images
V naprednem iskalniku na dnu izberemo želeno pravice za uporabo.
Open Clip Art Library Resource contains images
Open Clip Art Library nudi zbirko slikovnih izrezkov, ki so v javni domeni.
Pixabay Resource contains images
Pixabay ponuja veliko zbirko prostodostopnih kakovostnih slik.

Prosto dostopne zvočne vsebine

CC TRAX Resource contains audio
Več kot 10.000 zvočnih posnetkov pod Creative Commons licencami.
ccMixter Resource contains audio
ccMixter nudi zbirko glasbe in zvokov pod različnimi Creative Commons licencami.
Free Music Archive Resource contains audio
Free Music Archive je interaktivna knjižnica visoko kvalitetnih legalnih zvočnih vsebin. Ureja jo ameriška radijska postaja WFMU.
FreeSound Resource contains audio
Baza zvočnih datotek pod licencami Creative Commons.
Jamendo Resource contains audio
Jamendo ponuja zbirko glasbe pod različnimi Creative Commons licencami.
Petrucci music library IMSLP Some full text available Resource contains audio
Petrucci music library IMSLP (International Music Score Library Project). Zbirka notnih zapisov in zvočnih posnetkov.
Uporaba vsebin pod licenco CC
Vsebine, ki so označeno z licencami Creative Commons, so res brezplačne, a vseeno moramo avtorstvo ustrezno označiti in priznati. V nasprotnem primeru kršimo CC licenco.

Spodaj je na nekaj primerih prikazana uporaba slike z portala Flickr, ki je označena z licenco CC BY 2.0. To pomeni, da avtor zahteva samo, da je ustrezno označen kot avtor, dovoljuje pa predelave, kot tudi komercialno uporabo. Avtorstvo najbolj nedvoumno označimo tako, da vzpostavimo povezavo med uporabljeno sliko in med virom, kjer smo sliko dobili (Flickr) oz. med profilom avtorja na portalu Flickr.

Za kaj moramo obvezno poskrbeti za priznanje avtorstva ob uporabi CC vsebin?
 • za navedbo avtorja in naslova dela
 • za povezavo na delo, če gre za delo dostopno na spletu
 • za oznako CC licence v obliki teksta in/ali ikone, s povezavo na licenco
Primer pravilne uporabe slike (splet)

"carezze", avtorica Xenja Santarelli, pod licenco CC BY 2.0.

_________________________________________________________________________________
Pojasnilo zgornjega primera (spodnjih vrstic ne pišete, če sliko uporabite):
 • Naslov: carezze
 • Avtor: Xenija Santarelli (s povezavo na njen profil na Flickr), v tem primeru bi lahko bil uporabljeno uporabniško ime avtorice Why 137
 • Vir: V naslovu slike je povezava do vira na Flickr 
 • Licenca: CC BY 2.0. s povezavo na licenco
Označitev predelave (splet)

Slika "Slap Photoshop" je derivat slike "carezze", avtorice Xenje Santarelli, pod licenco CC BY 2.0. "Slap Photoshop" je pod licenco CC BY 4.0.

_________________________________________________________________________________
Pojasnilo zgornjega primera (spodnjih vrstic ne pišete, če sliko uporabite):
 • Naslov izvirne slike: carezze
 • Avtor izvirne slike: Xenija Santarelli (tudi povezava nanjo)
 • Vir izvirne slike: Flickr (povezava na vir v imenu slike)
 • Licenca izvirne slike: CC BY 2.0
 • Licenca naše nove slike: CC BY 4.0
 • Uporabljena slika ribe: slika je bila pod licenco CC0, torej ni potrebno niti navesti avtorstva

Navedli smo ime naše predelane slike, sedaj jo lahko drugi uporabijo za svoje potrebe tako, da navedejo ime s povezavo na to stran, avtorja, če je znan in licenco CC BY 4.0 s povezavo.
Kako je pri tiskanih delih?
Če vsebine pod licenco Creative Commons uporabimo v svojem delu, ki bo na voljo v tiskani obliki (seminarske naloge, diplome...), je potrebno vsebino (npr. sliko) označiti v skladu s fakultetnimi navodili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil, CC vsebino pa ustrezno označimo npr. v opombi pod črto na isti strani, kjer se CC vsebina nahaja.

Izjemoma se lahko na koncu publikacije izdela seznam Creative Commons vsebin, kjer je priznano avtorstvo in navedena stran kjer se v delu pojavi posamezna vsebina.

V tiskanem delu moramo za ustrezno priznanje avtorstva (podobno kot pri uporabi na spletu) navesti naslov in avtorja dela. Če je delo dostopno na spletu moramo napisati celotni URL do dela. Izpisati moramo licenco pod katero je delo ponujeno, ob licenci je priporočljivo napisati tudi celoten URL do licence na spletni strani CC.

Primer priznanja avtorstva uporabljene CC slike v opombi pod črto:
Kako uporabiti besedilo?
Besedilo, ki je označeno z licenco Creative Commons se za namene citiranja v nalogah, diplomah, člankih itn. obravnava kot katerokoli drugo besedilo na spletu, v člankih, v knjigah, ne glede na licenco. Na koncu dela ga moramo v uporabljenih virih navesti. Uporabo za potrebe citiranja in znanstvene komunikacije avtorsko pravni sistemi dovoljujejo.

Kdaj je treba ob uporabi besedila s CC licenco vseeno ustrezno označiti avtorstvo? 
Če naše novo delo ni takšne vrste, da bi ga bilo potrebno citirati. V takšnem primeru je potrebno tudi uporabljeno besedilo označiti podobno kot bi označili uporabljeno CC sliko (na internetu ali v tiskani obliki).
Uporabne povezave
Citiranje novih vrst vsebin
Ker se nove vrste virov, ki jih je mogoče citirati v seminarskih, diplomskih in podobnih nalogah, pojavljajo hitreje, kot se spreminjajo navodila za citiranje, je takšne vire možno citirati s smiselno uporabo najnovejšega priročnika Chicago Manual of Style, 16 izdaja, ki je dostopen v knjižnici. S konkretnimi vprašanji se je najbolje obrniti na mentorje, saj vam bodo najlažje pojasnili, kakšno navajanje od vas pričakujejo.
V spodnjih vrsticah je nekaj primerov citiranja določenih vrst virov, ki so pogosto tudi označene z licencami Creative Commons:
 1. Multimedija na spletu (video na spletu...)
 2. Posnetki literature (zvočne knjige), posnetki predavanj
 3. Citiranje blogov in zapisov na blogih
 4. Elektronski dodatki člankom v revijah

1. Multimedija na spletu (video na spletu, YouTube, TED, Vimeo...)

Citat mora nedvoumno identificirati uporabljeni vir. Ni dovolj, da se navede le URL. Če iz vira ni razviden datum nastanka, je potrebno navesti datum dostopanja. Če je vir posnetek govora, nastopa (izvedba) ali če je vir digitalna verzija drugače objavljenega vira, je potrebno vključiti informacijo o originalni izvedbi ali o originalnem viru (npr. film na traku, videokaseti..).
Navesti je potrebno informacijo o vrsti vira (npr. "video") in o dolžini.

Primeri:
 • "Vzpostavitev povezave z omrežjem Eduroam na napravi z Androidom," YouTube video, 2:28, naložil "odkjg1," 23. oktober 2014, https://www.youtube.com/watch?v=VV7GlFcgpSU.
   
 • Harwood, John. "The Pros and Cons of Biden." New York Times video, 2:00. 23. avgust 2008. http://www.nytimes.com/video/us/politics/1194817091987/the-pros-and-cons-of-biden.html.
   
 • Pollan, Michael. "Michael Pollan Gives a Plant's-Eye View." Posneto marca 2007. TED video, 17:31. Naloženo februarja 2008. http://www.ted.com/talks/michael_pollan_gives_a_plant_s_eye_view.

2. Posnetki literature (zvočne knjige), posnetki predavanj

Navedemo podatke o viru tako kot za tiskano gradivo. Za elektronske vire vključimo informacije o mediju, za spletne vire navedemo URL ali drug identifikator.

Primeri:
 • Schlosser, Eric. Fast Food Nation: The Dark Side of the All-American Meal. Prebral Rick Adamson. New York: Random House Audible, 2004. Audiobook, 8 kompaktnih diskov; 9 ur.
   
 • Harry S. Truman, "First speech to congress," 16. april 1945, prepis in zvočni posnetek Adobe Flash, 18:13, Miller Center of Public Affairs, University of Virginia, http://millercenter.org/president/speeches/speech-3339.
   
3. Citiranje blogov in zapisov na blogih

Citat zapisa na blogu mora vsebovati avtorja zapisa, naslov zapisa v navednicah, naslov ali opis bloga in URL povezavo. Za imenom bloga naj v okroglih oklepajih piše "(blog)", razen, če se beseda "blog" povavi že v naslovu bloga. Če je citiran blog, ki je del širše publikacije je potrebno navesti ime te publikacije (primer 1). Navesti je potrebno tudi datum objave zapisa na blogu, če je prisoten.

Primera:
 • Mike Nizza, "Go Ahead, Annoy Away, an Australian Court Says," The Lede (blog), New York Times, 15. julij 2008, http://thelede.blogs.nytimes.com/2008/07/15/go-ahead-annoy-away-an-australian-court-says/
   
 • Matthew Lasar, "FCC Chair Willing to Consecrate XM-Sirius Union," Ars Technica (blog), 16. junij 2008, http://arstechnica.com/uncategorized/2008/06/fcc-chair-willing-to-consecrate-xm-sirius-union/
   
4. Elektronski dodatki člankom v revijah

Primer:
 • “RNA/DNA Quantitation Methods,” appendix A (online only), Daniel I. Bolnick and On Lee Lau, “Predictable Patterns of Disruptive Selection in Stickleback in Postglacial Lakes,” American Naturalist 172 (Julij 2008), doi:10.1086/587805.

 
Citiranje FDV
Na FDV se za citiranje uporablja fakultetna navodila.
Pri nekaterih vrstah novih virov, ki jih fakultetna navodila ne opredeljujejo, si pomagate z navodili levo.
Predlogi za dodatne vsebine