ŠTEBE, Janez, BEZJAK, Sonja, VIPAVC Brvar, Irena (2015)
Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik za raziskovalce (Polno besedilo)

ŠTEBE, Janez, BEZJAK, Sonja, VIPAVC Brvar, Irena (2015)
Preparing research data for open access : guide for data producers (Polno besedilo)

ŠTEBE, Janez, BEZJAK, Sonja, LUŽAR, Sanja (2013)
Odprti podatki : načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji (Polno besedilo)