Uporaba vsebin pod licencami Creative Commons

Uporaba vsebin z licencami Creative Commons
Pri pisanju diplomskih del, seminarskih nalog, pri pripravi predstavitev, spletnih vsebin, video vsebin ipd., se velikokrat znajdemo pred težavo, ko želimo uporabiti sliko, video, del videa, glasbo..., a za uporabo nimamo pravic. Če želimo spoštovati avtorsko pravo, brez dovoljenja vsebin ne smemo uporabiti. Možna rešitev je uporaba vsebin z licencami Creative Commons.

V vodiču boste izvedeli:

Kaj je Creative Commons? Katero sliko/glasbo/video lahko uporabim in kako? Za kakšne namene jih lahko uporabim?
Infografika
Zakaj CC?
​Tudi vi lahko svoje fotografije, internetne strani, videe, zvočne posnetke itn. označite z licencami CC.
 • Če svoje vsebine označite s CC licenco, drugim poveste, da lahko te vsebine uporabijo in pod kakšnimi pogoji. 
 • CC licence omogočajo lažji prenos in širjenje znanja.
 • Vsebine označene s CC licencami so sirše dostopne in bolj vidne, kar izboljša prepoznavnost avtorja.
Kaj je Creative Commons?

Creative Commons avtorjem/ustvarjalcem ponuja zelo enostavna in prosto dostopna orodja, s katerimi lahko svoja dela ponudijo javnosti tako, da jih zaznamujejo s svoboščinami, v skladu s katerimi želijo, da dela svobodneje krožijo med uporabniki, vendar tako, da na njih vseeno zadržijo vse tiste pravice po avtorskem pravu, za katere menijo, da jih na delih morajo zadržati. Avtorji različnih vsebin vedno pogosteje ne želijo, da bi bile njihove vsebine zaščitene v polni meri, kot jo samodejno ponuja avtorskopravna zaščita Copyright.

Vsebine z licencami CC so javnosti ponujene brezplačno, večinoma le v zameno za navedbo avtorstva in uporabo v skladu z željami avtorja.

Kako prepoznamo vsebine pod licencami CC? Po šestih različnih ikonah, ki so opisane spodaj v povzetku licenc.

Vir:
https://creativecommons.org/licenses/?lang=sl

Povzetek CC licenc


Priznanje avtorstva
CC BY

Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.
Več: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.sl

https://licensebuttons.net/l/by-sa/3.0/88x31.png
Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji
CC BY-SA

Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela, če navedejo avtorja in širijo avtorsko delo/predelavo naprej pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala s predelavo, bo tako tudi dovoljena komercialna uporaba. Od BY NC SA licence se ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi komercialna uporaba dela/predelave. Več: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.sl

https://licensebuttons.net/l/by-nd/3.0/88x31.png
Priznanje avtorstva-Brez predelav
CC BY-ND

Izvirna avtorska dela, brez predelav, pod to licenco lahko uporabniki reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem in priobčijo javnosti pod pogojem, da navedejo avtorja in dela ne spreminjajo. Od licence BY NC ND se razlikuje v tem, da je pri uporabi te licence dovoljena komercialna uporaba avtorskega dela. Več: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.sl
 

https://licensebuttons.net/l/by-nc/3.0/88x31.png
Priznanje avtorstva-Nekomercialno
CC BY-NC

Uporabnikom se s to licenco dovoli nekomercialno reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati avtorsko delo in njegove predelave, morajo pa navesti avtorja. Od BY NC ND licence se ta razlikuje v tem, da se pri njej delo lahko predeluje in spreminja. Od licence BY NC SA licence pa se razlikuje v tem, da tu ni potrebno licencirati avtorskega dela/predelave dela pod istimi pogoji. Več: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sl
 

https://licensebuttons.net/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png
Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji
CC BY-NC-SA

Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela, če navedejo avtorja in širijo avtorsko delo/predelavo naprej pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala s predelavo, bo tako tudi dovoljena komercialna uporaba. Od BY NC SA licence se ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi komercialna uporaba dela/predelave. Več: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.sl
 

https://licensebuttons.net/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png
Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav
CC BY-NC-ND

Uporabnikom se dovoli brez predelave avtorskega dela reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo.
Več: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.sl

Izbirnik licenc:
Izberite licenco in jo uporabite.
Iskalno orodje CC vsebin

Iskalna zahteva:

uporaba za komercialne namene;
dovoljene prilagoditve in predelave.


Iskanje po:
 
Javna domena
Javna domena je bogastvo informacij, do katerih je mogoče dostopati in jih uporabljati brez ovir, povezanih z avtorskopravnim varstvom, bodisi zato, ker avtorskopravno niso varovane, ali pa so se imetniki pravic sami odločili te ovire odstraniti.

Vir: Manifest o javni domeni
Rešitev
Creative Commons ponuja licenco CC0, s katero se avtorji lahko odrečejo avtorskim in sorodnim pravicam nad svojimi deli v največji možni meri, glede na veljavno zakonodajo.
Nobeno orodje, niti CC0, ne omogoča popolne odpovedi vsem pravicam iz naslova avtorstva v vseh pravnih sistemih, vendar CC0 ponuja najboljšo alternativo dajanju avtorskih del v javno domeno.
Ikona CC0:

 
Oseba, ki je povezala delo s tem povzetkom licence je posvetila delo javni domeni, s tem ko se je globalno odpovedala vsem svojim avtorskim in sorodnim pravicam, v kolikor to zakon dopušča.

Delo lahko kopirate, spreminjate, razširjate in izvajate, tudi v komercialne namene, brez prošnje za dovoljenje.

Ostale podrobnosti

 • Nikakor CC0 ne vpliva na nikakršne pravice izhajajoče iz patentov ali blagovnih znamk. Ne vpliva niti na osebnostne pravice in pravice zasebnosti drugih oseb, ki jih te osebe lahko imajo na delu ali uporabi dela.
 • V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, oseba, ki je povezala delo s tem povzetkom licence, ne daje nikakršnih jamstev glede dela, in uporabnikom dela ne odgovarja za nikakršno škodo, razen v primerih, ko izključitev odgovornosti ni dopustna po zakonu.
 • Ko uporabljate ali navajate delo, ne smete namigovati na podporo avtorja ali potrditelja.

Vir: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sl

Problem
Dajanje del v javno domeno preden potečejo avtorske pravice (70 let po avtorjevi smrti), je v večini pravnih ureditev precej težko. Avtorsko pravna zakonodaja skoraj v nobeni državi ni urejena tako, da bi odpoved avtorskim pravicam v celoti uredila na preprost način. Mnoge svetovne avtorskopravne zakonodaje celo prepovedujejo prenos avtorske pravice v celoti, še posebej ni dovoljen prenos moralne avtorske pravice, tudi če avtor to želi.
Wikimedia Commons


Wikimedia Commons
je repozitorij medijskih datotek. Pri vsaki datoteki se nahaja informacija o vrsti licence. Večinoma so to CC licence ali javna domena.
Europeana
Europeana

Europeana ponuja dostop do različnih vrst vsebin in virov iz evropskih galerij, knjižnic, muzejev in arhivov. Med drugim vsebuje slike (fotografije, risbe, zemljevidi, slike muzejskih eksponatov), besedila (knjige, časopisi, pisma, dnevniki, arhivski dokumenti), zvoke (glasba, govorjena besedila), video posnetke (filmi, filmske novice, TV oddaje).
 
Jamendo
Jamendo ponuja zbirko glasbe pod različnimi Creative Commons licencami.
Pixabay


Pixabay ponuja veliko zbirko prostodostopnih kakovostnih slik.
 
ccMixter

ccMixter nudi zbirko glasbe in zvokov pod različnimi Creative Commons licencami.
 
YouTube

Youtube med drugim ponuja tudi video posnetke z licenco Creative commons.Na seznamu zadetkov je za prikaz teh posnetkov potrebno levo zgoraj izbrati "Filtri" in nato "Creative commons". Vsi CC posnetki na Youtube so vrste CC BY. 
Open Clip Art Library


Open Clip Art Library nudi zbirko slikovnih izrezkov, ki so v javni domeni.
Internet Archive


Internet archive ponuja dostop do raznovrstnega gradiva (knjige, filmi, programska oprema...). Cilj portala je zagotavljanje trajnega dostopa do digitalnih vsebin, tudi po tem, ko na svojih izvornih lokacijah niso več na voljo.
Flickr

V storitvi Flickr je na voljo slikovno gradivo. Na seznamu zadetkov pri "License" izberete "Creative Commons" za prikaz slik s CC licenco.
 
Googlova iskalna orodja

Po Googlu je v naprednem iskanju mogoče iskati vsebine, ki so označene z licencami, ki omogočajo ponovno uporabbo za različne namene. Na dnu obrazca naprednega iskanja je potrebno iz spustnega seznama "Pravice za uporabo" izbrati ustrezno licenco.
Običajno napredno iskanje 
Napredno iskanje slik
Seznam virov po vrsti vira
All Items by Source

Prosto dostopne vsebine različnih vrst (slike, zvok, video...)

Europeana Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Europeana ponuja dostop do različnih vrst vsebin in virov iz evropskih galerij, knjižnic, muzejev in arhivov. Med drugim vsebuje slike (fotografije, risbe, zemljevidi, slike muzejskih eksponatov), besedila (knjige, časopisi, pisma, dnevniki, arhivski dokumenti), zvoke (glasba, govorjena besedila), video posnetke (filmi, filmske novice, TV oddaje).
Googlova iskalna orodja Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Po Googlu je v naprednem iskanju mogoče iskati vsebine, ki so označene z licencami, ki omogočajo ponovno uporabbo za različne namene. Na dnu obrazca naprednega iskanja je potrebno iz spustnega seznama "Pravice za uporabo" izbrati ustrezno licenco.
note: Splošno napredno iskanje
Internet archive Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Internet archive ponuja dostop do raznovrstnega gradiva (knjige, filmi, programska oprema,...). Cilj portala je zagotavljanje trajnega dostopa do digitalnih vsebin, tudi po tem, ko na svojih izvornih lokacijah niso več na voljo.
Wikimedia Commons Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Wikimedia Commons je repozitorij medijskih datotek. Pri vsaki datoteki se nahaja informacija o vrsti licence. Večinoma so to CC licence ali javna domena.

Prosto dostopne video vsebine

EngageMedia Resource contains video
Zbirka vodeoposnetkov s področja družbene pravičnosti in okoljevarstva. Posnetki se fokusirajo na Azijo in Pacifik.
Vimeo Resource contains video
Na seznamu zadetkov na vašo ključno besedo v levem stolpcu spodaj izberete "+ More Filters", nato pod "License" izberete želeno Creative Commons licenco.
Youtube Resource contains video
Youtube med drugim ponuja tudi video posnetke z licenco Creative commons.Na seznamu zadetkov je za prikaz teh posnetkov potrebno levo zgoraj izbrati "Filtri" in nato "Creative commons". Vsi CC posnetki na Youtube so vrste CC BY.

Prosto dostopne slikovne vsebine

Flickr Resource contains images
V storitvi Flickr je na voljo slikovno gradivo. Na seznamu zadetkov pri "License" izberete "Creative Commons" za prikaz slik s CC licenco.
Google napredno iskanje slik Resource contains images
V naprednem iskalniku na dnu izberemo želeno pravice za uporabo.
Open Clip Art Library Resource contains images
Open Clip Art Library nudi zbirko slikovnih izrezkov, ki so v javni domeni.
Pixabay Resource contains images
Pixabay ponuja veliko zbirko prostodostopnih kakovostnih slik.

Prosto dostopne zvočne vsebine

CC TRAX Resource contains audio
Več kot 10.000 zvočnih posnetkov pod Creative Commons licencami.
ccMixter Resource contains audio
ccMixter nudi zbirko glasbe in zvokov pod različnimi Creative Commons licencami.
Free Music Archive Resource contains audio
Free Music Archive je interaktivna knjižnica visoko kvalitetnih legalnih zvočnih vsebin. Ureja jo ameriška radijska postaja WFMU.
FreeSound Resource contains audio
Baza zvočnih datotek pod licencami Creative Commons.
Jamendo Resource contains audio
Jamendo ponuja zbirko glasbe pod različnimi Creative Commons licencami.
Petrucci music library IMSLP Some full text available Resource contains audio
Petrucci music library IMSLP (International Music Score Library Project). Zbirka notnih zapisov in zvočnih posnetkov.
Uporaba vsebin pod licenco CC
Vsebine, ki so označeno z licencami Creative Commons, so res brezplačne, a vseeno moramo avtorstvo ustrezno označiti in priznati. V nasprotnem primeru kršimo CC licenco.

Spodaj je na nekaj primerih prikazana uporaba slike z portala Flickr, ki je označena z licenco CC BY 2.0. To pomeni, da avtor zahteva samo, da je ustrezno označen kot avtor, dovoljuje pa predelave, kot tudi komercialno uporabo. Avtorstvo najbolj nedvoumno označimo tako, da vzpostavimo povezavo med uporabljeno sliko in med virom, kjer smo sliko dobili (Flickr) oz. med profilom avtorja na portalu Flickr.

Za kaj moramo obvezno poskrbeti za priznanje avtorstva ob uporabi CC vsebin?
 • za navedbo avtorja in naslova dela
 • za povezavo na delo, če gre za delo dostopno na spletu
 • za oznako CC licence v obliki teksta in/ali ikone, s povezavo na licenco
Primer pravilne uporabe slike (splet)

"carezze", avtorica Xenja Santarelli, pod licenco CC BY 2.0.

_________________________________________________________________________________
Pojasnilo zgornjega primera (spodnjih vrstic ne pišete, če sliko uporabite):
 • Naslov: carezze
 • Avtor: Xenija Santarelli (s povezavo na njen profil na Flickr), v tem primeru bi lahko bil uporabljeno uporabniško ime avtorice Why 137
 • Vir: V naslovu slike je povezava do vira na Flickr 
 • Licenca: CC BY 2.0. s povezavo na licenco
Označitev predelave (splet)

Slika "Slap Photoshop" je derivat slike "carezze", avtorice Xenje Santarelli, pod licenco CC BY 2.0. "Slap Photoshop" je pod licenco CC BY 4.0.

_________________________________________________________________________________
Pojasnilo zgornjega primera (spodnjih vrstic ne pišete, če sliko uporabite):
 • Naslov izvirne slike: carezze
 • Avtor izvirne slike: Xenija Santarelli (tudi povezava nanjo)
 • Vir izvirne slike: Flickr (povezava na vir v imenu slike)
 • Licenca izvirne slike: CC BY 2.0
 • Licenca naše nove slike: CC BY 4.0
 • Uporabljena slika ribe: slika je bila pod licenco CC0, torej ni potrebno niti navesti avtorstva

Navedli smo ime naše predelane slike, sedaj jo lahko drugi uporabijo za svoje potrebe tako, da navedejo ime s povezavo na to stran, avtorja, če je znan in licenco CC BY 4.0 s povezavo.
Kako je pri tiskanih delih?
Če vsebine pod licenco Creative Commons uporabimo v svojem delu, ki bo na voljo v tiskani obliki (seminarske naloge, diplome...), je potrebno vsebino (npr. sliko) označiti v skladu s fakultetnimi navodili za urejanje znanstvenih in strokovnih besedil, CC vsebino pa ustrezno označimo npr. v opombi pod črto na isti strani, kjer se CC vsebina nahaja.

Izjemoma se lahko na koncu publikacije izdela seznam Creative Commons vsebin, kjer je priznano avtorstvo in navedena stran kjer se v delu pojavi posamezna vsebina.

V tiskanem delu moramo za ustrezno priznanje avtorstva (podobno kot pri uporabi na spletu) navesti naslov in avtorja dela. Če je delo dostopno na spletu moramo napisati celotni URL do dela. Izpisati moramo licenco pod katero je delo ponujeno, ob licenci je priporočljivo napisati tudi celoten URL do licence na spletni strani CC.

Primer priznanja avtorstva uporabljene CC slike v opombi pod črto:
Kako uporabiti besedilo?
Besedilo, ki je označeno z licenco Creative Commons se za namene citiranja v nalogah, diplomah, člankih itn. obravnava kot katerokoli drugo besedilo na spletu, v člankih, v knjigah, ne glede na licenco. Na koncu dela ga moramo v uporabljenih virih navesti. Uporabo za potrebe citiranja in znanstvene komunikacije avtorsko pravni sistemi dovoljujejo.

Kdaj je treba ob uporabi besedila s CC licenco vseeno ustrezno označiti avtorstvo? 
Če naše novo delo ni takšne vrste, da bi ga bilo potrebno citirati. V takšnem primeru je potrebno tudi uporabljeno besedilo označiti podobno, kot bi označili uporabljeno CC sliko (na internetu ali v tiskani obliki).
Uporabne povezave