Visokošolski učbeniki in učna gradiva v OD
Izbrali smo povezave na portale in repozitorije, v katerih boste našli visokošolske učbenike in učna gradiva v odprtem dostopu s področja družboslovja.

Učbeniki v odprtem dostopu:
Do njih lahko dostopate brez omejitev (gesel za dostop). Avtorske pravice običajno (ne vedno) vključujejo možnosti, kot so kopiranje digitalnega dokumenta in tiskanje besedila, kot tudi pravico do uporabe dela besedila v izobraževalne oz. nekomercialne namene. Več si lahko preberete v prispevku: 7 Things You Should Know About Open Textbook Publishing.
Informacijski viri

Odprti visokošolski učbeniki

Akademos Textbook Adoption Tool
Orodje za primerjavo več kot 2 milijona visokošolskih učbenikov po razločnih kriterijih. Npr. http://adoption.akademos.com/compare/books/718
 
AMSER: Applied Math and Science Educational Repository Some full text availableopenURL
Portal izobraževalnih virov, ki vsebuje tudi vsebinske kategorije: politične vede; filozofija, psihologija in religija; družbene vede z 2706 enotami gradiva.
College Open Textbooks Some full text availableopenURL
Visokošolske učbenike lahko iščete po vsebinskih kategorijah.
The Orange Grove Digital Repository and Texts Plus Some full text availableopenURL
Repozitorij učbenikov in učnih gradiv.

Odprta učna gradiva

Merlot Some full text available
Multimedijski izobraževalni vir za klasično in spletno učenje. Učno gradiva lahko iščete po vsebinskih kategorijah, tipih gradiva...
North Carolina Learning Object Repository Some full text available
Repozitorij učnih gradiv.
OER Commons Some full text available
Različna gradiva z licencami Creative Commons npr. učbeniki, video, študije primera, 
naloge, fotografije, učni načrti, itd.
OpenStax CNX Some full text available
Prostor za izmenjavo odprtih izobraževalnih gradiv, kot tudi celotnih predmetov, tečajev.

Ostali viri v odprtem dostopu

Creative Commons Media Search
Po različnih virih išče gradivo označeno s Creative Commons licencami: slike, glasbo, video, spletne strani – dela niso recenzirana!
HAL-SHS Some full text available
Repozitorij s področij družbenih ved in humanistike; vsebuje pretežno dela v francoščini.
Internet archive Some full text available Resource contains images Resource contains video Resource contains audio
Internet archive ponuja dostop do raznovrstnega gradiva (knjige, filmi, programska oprema,...). Cilj portala je zagotavljanje trajnega dostopa do digitalnih vsebin, tudi po tem, ko na svojih izvornih lokacijah niso več na voljo.
Open Research Online Some full text available
Repozitorij Open University, ki vsebuje tudi okoli 3000 enot gradiva s področja družbenih ved.
Social Science Open Access Repository (SSOAR) Some full text available
Repozitorij Open Access gradiv pretežno s področja družboslovja.