Nepoštene založniške prakse v akademskem okolju

Kakšne nepoštene založniške prakse?
Poznamo plenilske revije in plenilske založnike, ponudnike zavajajoče metrike (misleading metrics) in ugrabljene revije (hijacked journals). Nekateri avtorji neupravičeno pripisujejo nepoštene založniške prakse samo okolju odprtega dostopa, kar ne drži, saj se spodaj opisane prakse pojavljajo tudi pri naročniških revijah.

Plenilske revije poskušajo zvabiti raziskovalce, da bi proti plačilu objavili v revijah, ki se trudijo prikazati kot ugledne in verodostojne, čeprav to niso. 

Ponudniki zavajajoče metrike "izračunavajo" ponarejene faktorje vpliva ali katere druge mere in indekse, ki jih potem plenilski založniki in revije uporabljajo, da izgledajo bolj verodostojni.

Pri ugrabljenih revijah gre za revije, za katere je nekdo ustvaril ponarejene spletne strani in pri tem "ugrabil" identiteto prave revije (obstoječe ali pa je že prenehala izhajati). Ugrabljene so ugledne revije, saj z znanim imenom lažje preslepijo avtorje. Ponarejene spletne strani uporabljajo spletne naslove (domene), ki so podobne pravim naslovom. Preko teh lažnih strani nato ponujajo objavo člankov proti plačilu APC. Članki so po plačilu APC objavljeni v lažni reviji zvenečega imena, ne v tisti, za katero se izdaja.

Omeniti velja tudi pojav ugrabljanja domen. Gre za pojav, ko plenilski založnik od legitimnega založnika "ukrade" spletno domeno revije. Spletne domene se zakupijo za določeno časovno obdoblje in če legitimni založnik ob preteku tega obdobja ne podaljša domene (ponavadi zaradi nepozornosti), jo lahko registrira nekdo drug.
Prav tako včasih plenilski založniki izkoristijo selitev uglednih revij na nove domene tako, da kupijo staro, opuščeno domeno. Na tej stari domeni nato vzpostavijo revijo, ki se pretvarja, da je ugledna revija, ki je včasih uporabljala to domeno.

Problematično je tudi neetično obljavljanje konferenčnih publikacij, ki nastanejo v okviru t.i. plenilskih konferenc. Predlog kriterijev za identifikacijo plenilskih konferenc je podal raziskovalec James McCrostie. Omenjeni kriteriji so bili obljavljeni tudi na spletni strani Jeffreya Bealla.
Na kaj je treba paziti pri presoji založnika:
 • ISSN številke revije je enaka kot pri drugi reviji, ki pa ima drugega založnika ali uredniški odbor 
 • revija je prenehala izhajati oziroma sedaj izhaja pod novim imenom, vabilo k objavi pa je za staro revijo
 • založba hitro producira nove naslove revij (postavitvi spletnih strani svojih revij namenja malo časa, pogosto so vse postavljene na enaki predlogi)
 • lastnik založbe je definiran tudi kot urednik večjega števila revij svoje založbe
 • ni mogoče identificirati posameznika kot urednika revije
 • ni mogoče identificirati uradnega uredniškega/recenzentskega odbora
 • ni informacij o akademskih dosežkih posameznikov (urednikov, recenzentov…)
 • netransparentni postopki objavljanja
 • brez politik/praks digitalne hrambe
 • nejasne (ali skrite) informacije o stroških avtorja (pogosto prvi pristop brez omembe plačila, kasneje pošljejo račun)
 • ime revije je zelo široko definirano (pokriva pogosto nepovezana področja), nima povezave s poslanstvom revije
 • goljufanje pri navedbi faktorja vpliva oz. navaja svoj, poseben faktor vpliva
 • goljufanje pri navajanju indeksiranja (npr. v indeksnih zbirkah, ki ne obstajajo ali navajanje uvrstitve v legitimne indeksne zbirke, kjer pa jih ni)
 • založnik ne preverja (ali ne dovolj) kvalitete avtorjev/člankov: pogosti primeri plagiranja, samoplagiranja, manipulacije s fotografijami, računalniškega (po)ustvarjanja člankov (article spinning), objavljanja člankov, ki so jih napisala podjetja proti plačilu (article brokers, paper mills)
 • pompozne spletne strani založnika brez prave osnove (npr. »leading publisher« - v katalogih pa ima zelo mlado letnico ustanovitve)
 • lokacijo založnika je težko odkriti (npr. afiliacija v drugi državi samo zaradi prestiža, realno posluje drugje)
 • malo objav založnika v spletnih katalogih (npr. knjižnic)
 • financira se samo s plačili avtorjev (APC), nima drugih finančnih virov, nima dolgoročnega poslovnega modela oziroma je nejasen

Poglej tudi: https://thinkchecksubmit.org/journals/.

 
Pripomočki za presojo založb
Zanesljivi založniki v odprtem dostopu: 
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) 
http://oaspa.org/membership/members/

Beall's List of potentially predatory journals and publishers
Seznam ugrabljenih revij
Opomba
Beallov izvirni seznam Beall's List dvomljivih znanstvenih založb, ki objavljajo v odprtem dostopu, je od 25. februarja 2012 dostopen v internetnem arhivu WayBackmachine.

Seznam služi kot splošno opozorilo. Priporočajo, da si ogledate značilnosti založnikov in nato o objavi presodite sami.
Pomoč
Če imate vprašanje glede kvalitete revije oziroma založnika, se obrnite na ODKJG na naslov: 
osicd@fdv.uni-lj.si
 
Primeri plenilskih konferenc
1. Higher Education Forum je organizator konferenc, a izgled njihove spletne strani je bližje spletnim stranem potovalnih agencij.

2. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) je še en organizator konferenc čigar spletna stran spominja na strani potovalnih agencij. Med drugim tudi uporablja imena uglednih konferenc s posameznih področij.

3. Publishing Society, Zilina, Slovakia, je organizator virtualnih konferenc. Mnogokrat njihove virtualne konference združujejo zelo različne znanstvene discipline. Kotizacijo plačajo tako udeleženci s predstavitvami, kot gledalci. Postavlja se vprašanje, kako potencialni udeleženec (gledalec) ve, da bo na takšni konferenci raznorodnih disciplin zastopana tudi njegova ali celo njegovo specifično področje? V naprej namreč niso objavljeni programi. Nekatere od konferenc imajo naknadno objavljene naslove prispevkov.  

Nekaj njihovih konferenc:
SciConf (Call for papers iz vseh disciplin)
Electronic International Interdisciplinary Conference


 
Založba InTech
Založba Intech ima vprašljiv sloves v znanstvenih krogih. Zahteva visoko plačilo za objavo, producira pa zelo veliko knjig v zelo kratkem času z veliko različnih področij.

Posamezne njihove revije so indeksirane v Web of Science in v Scopus, nekatere knjige tudi v Book citation index.

Je pa vsaj ena njihova revija v objavo sprejela nekakovosten članek, ki ga je raziskovalec in dopisnik revije Science, John Bohannon, v svoji odmevni akciji namerno poslal večim revijam (tudi obravnavani).

InTech je po javnem razkritju neustreznega recenzijskega postopka ukinil revijo International Journal of Integrative Medicine in krivdo pripisal izključno uredniškemu odboru revije, katerega člani niso zaposleni v njihovem podjetju. O tem je spletna stran Retraction Watch je objavila naslednji zapis: povezava.

Intervju s predstavnico založbe InTech je objavil tudi Richard Poynder, ki že vrsto let sledi gibanju Odprtega dostopa in o njem tudi piše.

Kliknite za obisk strani
Spletna aplikacija z zemljevidom, za pregledovanje revij, ki so očitno nekakovostne članke sprejele žal ne deluje več.
​Revija Ymer
Revija Ymer (ISSN 0044-0477) izhaja že od leta 1881, izdaja jo Swedish Society for Anthropology and Geography. Izhaja enkrat letno. Spletna stran revije se nahaja tu: https://ssag.se/publikationer/ymer/.
 
Njeno identiteto je prevzela lažna revija Ymer, ki je dostopna tu: http://ymerdigital.com/. Lažna revija je multidisciplinarna in objavlja članke z vseh področij, navaja visok dejavnik vpliva, obljublja kratek čas od sprejema do objave itd.
Ugrabljena revija Wulfenia
Spletne strani www.wulfeniajournal.atwww.wulfeniajournal.comwww.multidisciplinarywulfenia.org
niso uradne spletne strani revije “Wulfenia: Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums”, ki jo objavlja Regional Museum of Carinthia.
These websites criminally usurp the identity of the official journal. They fraudulently use false informations, a false editorial board and false publication requirements to encourage authors to submit articles and to transfer page fees to a bank account in Yerevan (Armenia).


Primer spam pošte lažne revije Wulfenia: PDF

Prava spletna stran revije Wulfenia:                                  Ena od lažnih spletnih strani revije Wulfenia:
Kliknite za povečavo  
Revija Research in applied economics
Revijo Research in applied economics izdaja založba Macrothink Institute, ki je na Beallovem seznamu sumljivih založb. To je indikator, da je potrebno revijo in založbo natančneje preveriti.

V nadaljevanju vidimo, da je na spletni strani revije navedeno, da je indeksirana tudi v: EBSCOhost, EconLit, Gale's Academic Databases, ProQuest.

Ugotovljeno je bilo, da navedene informacije ne držijo. Revija Research in applied economics ni indeksirana v zgornjih bazah.

Spletna stran revije tudi navaja, da za arhiviranje vsebin uporablja sistem LOCKSS, vendar je po pregledu seznama revij, ki jih LOCKSS arhivira razvidno, da trditev ne drži.
Založba DRUNPP in revija TTEM - Technics Technologies Education Management:
Nezanesljivi podatki o založniku, imenu založbe, poštnem naslovu, glavni odgovorni osebi: 
http://www.westbalkanresearch.net/index.php?file=show.php&ref=841
http://www.drunpp.ba/contact.htm
http://www.iomcworld.com/2010/mensura.htm
IOSR Journals
Založnik International Organization of Scientific research (IOSR) je na Beallovi listi založnikov, ki se poslužujejo t.i. plenilskih založniških praks.
 
Založnik na spletni strani navaja, da imajo njegove revije »Impact factor«, a je v nadaljevanju razvidno, da gre za impact factor, ki jim ga je določil »African Quality centre for Journals (AQCJ)«. Najverjetneje gre za ponudnika ponarejenih metrik, vsekakor pa gre za organizacijo, ki nima nobene povezave z Web of Science in pravim impact factorjem.
 
Njihovih revij ni v bazah Web of Science, Scopus. Prav tako revij tega založnika ni v bazi DOAJ. Posledično objava pri takšnem založniku prinese zelo malo točk, lahko pa močno omadežuje ugled avtorja.
 
Za objavo članka zahtevajo plačilo $75.
 
Celoten proces objave članka naj bi trajal od 20 do 25 dni, kar je dodaten indikator, da ne izvajajo ustreznega peer-review-a. Obvestilo o sprejetju ali nesprejetju članka naj bi poslali celo v desetih dneh.

Primer spam pošte
Journal Impact Factor (JIF)
Global Institute for Scientific Information: Journal Impact Factor (JIF) http://www.jifactor.com/:
ponudnik lažnega dejavnika vpliva. S podobnim imenom se želi predstavljati kot pravi Institute for Scientific Information, oziroma Thomson Reuters, ki je ponudnik servisa Web of Science.
Založba OmniScriptum
Nemška založniška skupina za tisk po naročilu OmniScriptum Publishing Group izdaja nespremenjene ponatise diplomskih, magistrskih in doktorskih del brez lektoriranja in uredniškega pregleda. Avtorji sami s spletnim obrazcem oblikujejo platnice in besedilo na zavihkih. Na spletišču ni naslovov, ampak samo spletni obrazci za pošiljanje sporočil za avtorje, knjigarnarje, kupce in novinarje. 
Založba Lambert Academic Publishing  je del OmniScriptum GmbH & Co. KG. Na spletišču ni naslova. Po kliku na Contact, se pokaže enaka stran kot pri Scholars' Press.
Revija Sylwan
Spletna stran http://sylwan.ibles.org/submit.html nima povezave s pravo revijo Sylwan: 
SYLWAN Editorial Board informs that sylwan(.)ibles(.)org is not any official version of our website and no correspondence (especialy spam mailings) is sent by the Board. We bare no responsibility for any submission or contact with its owners and administrators.

Primer spam pošte lažne revije Sylwan: PDF
Prevzeta stara domena revije Ludus Vitalis:
Revija je svoje strani preselila na novo spletno domeno. Njeno staro domeno je registriral t.i. plenilski založnik in na njej postavil lažno revijo Ludus vitalis, ki za objavo zahteva 150 dolarjev, kljub temu, da ni to za kar se predstavlja. Tudi ni indeksirana v Web of Science.

Naslov prave revije: https://www.centrolombardo.edu.mx/ludus-vitalis/
Stari naslov revije (sedaj je tu plenilska revija): http://ludusvitalis.org.mx/
Revija Jokull
Jokull:
Spletna stran http://www.jokulljournal.com/ nima povezave z resnično/pravo revijo Jokull (http://jokulljournal.is/)

Primer spam pošte lažne revije Jokull: PDF
Revija HFSP
HFSP Journal:
Prava revija HFSP Journal (ISSN 1955-2068, ISSN 1955-205X) je izhajala od 2007-2010. Arhiv je na strani http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/811/. Od leta 2011 se je nadaljevala kot Frontiers in Life Science (2011-2019), od leta 2020 pa se nadaljuje kot All Life pri založbi Taylor & Francis ( http://www.tandfonline.com/tfls ).
Neprava revija http://www.hfsp-journal.org/, nedostopen arhiv od 2013 dalje.

Primer spam pošte revije HFSP, ki pod tem imenom ne izhaja več: PDF
Pomoč
Vaše dvome o vprašljivem založniku lahko posredujete v knjižnico na naslov: 
osicd@fdv.uni-lj.si
Rast št. samostojnih plenilskih revij
Rast števila plenilskih založnikov
Rast števila ugrabljenih revij
Rast št. ponudnikov zavajajočih metrik
Podpora v okolju neetičnih založniških praks
Pogovor ob kavi: plenilske revije
Pogovor ob kavi: lažne konference
Ostale povezave